Performans koçluğu ile, kurum performansındaki sorunlar, kişiler arası anlaşmazlıklar, çalışanların karşılaştıkları problemler gün yüzüne çıkar, böylece bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaya başlanır.

Performans koçluğu, kurum içinde çalışanların performansını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla başvurulan bir yöntemdir.

Performans koçluğu sayesinde eksikliklerini gören çalışanlar bunları gidermeye yönelik hedeflerini belirler, kendilerini daha tarafsız bir şekilde eleştirir, bakış açılarını değiştirerek kendilerini geliştirmeye yönelirler. Performansları arttıkça koçlar tarafından daha çok takdir edilir, bu da onları daha çok motive eder.